Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 19896080 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:20
windows7 4464675 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:19
windowsnt 2064792 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:19
linux2 1720272 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:13
macosx 1718522 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:18
windowsnt2 693980 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:18
linux3 425805 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 16:43
windowsxp2 298818 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 11:17
windowsvista 36666 Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 05:36
windows2003 21380 Thứ ba, 31 Tháng Một 2023 14:48
openbsd 14890 Chủ nhật, 30 Tháng Mười 2022 09:47
windows2k 6491 Thứ hai, 30 Tháng Một 2023 01:50
windows 3089 Chủ nhật, 29 Tháng Một 2023 08:24
windows98 2057 Chủ nhật, 15 Tháng Một 2023 19:04
windows95 866 Thứ sáu, 30 Tháng M. hai 2022 15:41
windowsxp 627 Thứ hai, 19 Tháng M. hai 2022 04:51
windowsme 579 Thứ ba, 17 Tháng Một 2023 12:00
windowsce 159 Thứ ba, 01 Tháng M. một 2022 12:57
windowsme2 131 Thứ hai, 16 Tháng Một 2023 15:26
freebsd 61 Thứ sáu, 17 Tháng Sáu 2022 16:27
mac 43 Thứ ba, 23 Tháng Tám 2022 19:52
os22 29 Thứ năm, 15 Tháng Tám 2019 03:39
macppc 24 Thứ sáu, 28 Tháng Mười 2022 21:09
netbsd2 6 Thứ sáu, 06 Tháng Một 2023 08:18
netbsd 4 Thứ ba, 24 Tháng Một 2023 18:24
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 12:15
beos 1 Chủ nhật, 31 Tháng M. hai 2017 05:13