Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 21237936 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:29
windows7 4495770 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:21
windowsnt 2462356 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:28
linux2 1946996 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:27
macosx 1910552 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:29
windowsnt2 707624 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:18
linux3 459541 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 13:29
windowsxp2 302662 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2023 06:33
windowsvista 37075 Thứ năm, 01 Tháng Sáu 2023 10:10
windows2003 21816 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 14:48
openbsd 14895 Thứ năm, 01 Tháng Sáu 2023 11:49
windows2k 6525 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 08:07
windows 3152 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 09:18
windows98 2064 Thứ tư, 24 Tháng Năm 2023 00:25
windows95 869 Thứ năm, 23 Tháng Hai 2023 20:30
windowsxp 628 Thứ năm, 23 Tháng Ba 2023 20:19
windowsme 582 Thứ tư, 15 Tháng Hai 2023 02:38
windowsce 165 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 09:18
windowsme2 131 Thứ hai, 16 Tháng Một 2023 15:26
freebsd 65 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 09:18
mac 51 Thứ hai, 10 Tháng Tư 2023 19:23
os22 29 Thứ năm, 15 Tháng Tám 2019 03:39
macppc 24 Thứ sáu, 28 Tháng Mười 2022 21:09
netbsd2 6 Thứ sáu, 06 Tháng Một 2023 08:18
netbsd 4 Thứ ba, 24 Tháng Một 2023 18:24
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 12:15
os2 1 Thứ ba, 02 Tháng Năm 2023 13:11
beos 1 Chủ nhật, 31 Tháng M. hai 2017 05:13