Thống kê theo giờ trong ngày
794
678
766
824
1003
1511
1269
1041
672
722
811
398
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 10489

Thống kê theo ngày trong tuần
5027232
5045832
5153950
5190921
5273808
5147142
5175364
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 36014249

Thống kê theo ngày của tháng 12
20762
19724
28656
25833
25339
19078
20423
20369
10489
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 190673

Thống kê theo tháng của năm 2022
497641
531953
622696
658071
568059
649151
687754
651845
917100
942788
704046
190673
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 7621777

Thống kê theo năm
18558
3784310
5223760
4866787
4128382
1847898
1927407
3129127
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 24926229

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 10111083 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
France FR 5762063 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Viet Nam VN 4383504 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 10:30
Germany DE 3306143 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:21
Cyprus CY 3008352 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Russian Federation RU 2493288 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:11
Belize BZ 1501358 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:21
Reserved ZZ 1182294 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Australia AU 700467 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:16
Afghanistan AF 458029 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 13:06
Khác 3107668 Xem toàn bộ

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla2 18667964 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Unknown 5829483 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Chrome 5805866 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Firefox 4186069 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:17
Mobile 790224 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:03
Explorer 293947 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:20
Safari 230117 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:16
Mozilla 93134 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 10:44
Opera 44262 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 09:06
Curl 40918 Thứ bảy, 03 Tháng M. hai 2022 18:44
Khác 32265 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 19231584 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Windows7 4451112 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:00
Windowsnt 1950682 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:22
Macosx 1663962 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:17
Linux2 1653741 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:21
Windowsnt2 686286 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:06
Linux3 409135 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:03
Windowsxp2 295904 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 11:20
Windowsvista 35773 Thứ sáu, 09 Tháng M. hai 2022 02:45
Windows2003 21315 Thứ ba, 06 Tháng M. hai 2022 19:35
Khác 28955 Xem toàn bộ