Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10600576 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:56
windows7 3148371 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:48
linux2 373924 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 11:17
windowsxp2 131656 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:54
windowsnt2 78820 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:55
macosx 74035 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:37
windowsnt 66803 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 11:43
linux3 32995 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 07:05
windowsvista 14792 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:17
windows2003 5485 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 11:40
windows2k 3891 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 12:21
windows 2399 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 03:57
windows98 1790 Thứ hai, 12 Tháng Hai 2018 16:27
windows95 489 Thứ năm, 15 Tháng Hai 2018 05:46
windowsme 430 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 14:35
windowsxp 204 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 20:01
windowsce 93 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 05:15
windowsme2 83 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 07:42
os22 26 Thứ bảy, 11 Tháng Tư 2015 13:27
freebsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 18:43
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 22:49
macppc 8 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2016 05:42
openbsd 5 Thứ năm, 25 Tháng Tám 2016 20:06
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 06:15
beos 1 Thứ bảy, 30 Tháng M. hai 2017 23:13