Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 13327638 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:42
windows7 3790001 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:38
linux2 469887 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 13:06
windowsnt 468621 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:41
macosx 292835 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:37
windowsxp2 215310 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 14:43
windowsnt2 204125 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:39
linux3 64736 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 16:42
windowsvista 17223 Thứ sáu, 10 Tháng Bảy 2020 11:47
windows2003 5845 Thứ tư, 01 Tháng Bảy 2020 10:11
windows2k 5585 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 06:57
windows 2521 Thứ tư, 08 Tháng Bảy 2020 18:18
windows98 1804 Thứ hai, 30 Tháng M. hai 2019 13:11
windows95 579 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 13:26
windowsme 445 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 13:27
windowsxp 314 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 22:38
windowsce 107 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 19:21
windowsme2 94 Thứ ba, 24 Tháng M. hai 2019 04:02
os22 29 Thứ tư, 14 Tháng Tám 2019 21:39
mac 18 Thứ hai, 22 Tháng Sáu 2020 14:09
freebsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 18:43
macppc 8 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2016 05:42
openbsd 8 Thứ năm, 02 Tháng Năm 2019 20:21
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 06:15
beos 1 Thứ bảy, 30 Tháng M. hai 2017 23:13