Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 11208936 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 01:32
windows7 3223953 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 00:50
linux2 386366 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 21:10
windowsxp2 139565 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 23:59
windowsnt 112441 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 01:25
windowsnt2 93247 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 00:25
macosx 91232 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 23:21
linux3 35523 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 00:11
windowsvista 16831 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 13:47
windows2003 5672 Thứ sáu, 12 Tháng Mười 2018 17:12
windows2k 5416 Thứ sáu, 05 Tháng Mười 2018 19:54
windows 2449 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:23
windows98 1797 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:23
windows95 531 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 17:21
windowsme 436 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 08:15
windowsxp 232 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 11:18
windowsce 104 Thứ tư, 07 Tháng Ba 2018 20:56
windowsme2 88 Thứ năm, 01 Tháng Ba 2018 21:03
os22 28 Thứ sáu, 22 Tháng Sáu 2018 06:53
freebsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 18:43
mac 10 Thứ sáu, 02 Tháng Ba 2018 04:59
macppc 8 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2016 05:42
openbsd 7 Thứ năm, 16 Tháng Tám 2018 02:50
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 06:15
beos 1 Thứ bảy, 30 Tháng M. hai 2017 23:13