Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 11335125 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 22:23
windows7 3274690 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 22:22
linux2 392346 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 22:23
windowsnt 144478 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 22:23
windowsxp2 140893 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:03
macosx 126572 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 22:23
windowsnt2 95753 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 21:51
linux3 37211 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 00:03
windowsvista 16916 Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 04:08
windows2003 5721 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 21:47
windows2k 5480 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 04:43
windows 2477 Chủ nhật, 20 Tháng Một 2019 06:16
windows98 1800 Thứ sáu, 28 Tháng M. hai 2018 10:23
windows95 543 Thứ năm, 10 Tháng Một 2019 02:25
windowsme 439 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 07:18
windowsxp 247 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 17:02
windowsce 107 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 19:21
windowsme2 88 Thứ năm, 01 Tháng Ba 2018 21:03
os22 28 Thứ sáu, 22 Tháng Sáu 2018 06:53
freebsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Một 2018 18:43
mac 10 Thứ sáu, 02 Tháng Ba 2018 04:59
macppc 8 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2016 05:42
openbsd 7 Thứ năm, 16 Tháng Tám 2018 02:50
amiga 2 Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 06:15
beos 1 Thứ bảy, 30 Tháng M. hai 2017 23:13