Người Việt Schwerin tham gia biểu tình `` ÁO DÀI VÌ HÒA BÌNH``

Người Việt Schwerin tham gia biểu tình `` ÁO DÀI VÌ HÒA BÌNH``
Người Việt Schwerin tham gia biểu tình ``ÁO DÀI VÌ HÒA BÌNH ``18 - 08 - 2019 tại thủ đô Berlin - CHLB Đức phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.
.