LỄ KỶ NIỆM TBLS VÀ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU 2019 TẠI CHLB ĐỨC

LỄ KỶ NIỆM TBLS VÀ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU 2019 TẠI CHLB ĐỨC
HỘI CCB tại CHLB Đức tổ chức LỄ KỶ NIỆM 72 NĂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 07.2019 VÀ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU
.