Phân1: Chuẩn bị cho cuộc thi (Danh nhân hát)

Phân1: Chuẩn bị cho cuộc thi (Danh nhân hát)
Cuộc thi ( Doanh nhân hát ) khu vực Châu Âu tại Praha ngày 25/11/2015
.

Tác giả bài viết: DDD Germany