Phần chuẩn bị để bắt đầu cuộc thi ( doanh nhât hát)

Festival doanh nhân hát 25/11/2016 tại Praha - Cộng Hoà Sec.

Festival doanh nhân hát 25/11/2016 tại Praha - Cộng Hoà Sec.

Festival (Doanh nhân hát 2015) ở Praha - Cộng Hoà Sec, do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phát động và tổ chức.
.

Tác giả bài viết: DDD-Gmany