Giao hữu bóng đá giữa hai đội Rostock và VLC Berlin ngày 6.9.2015

Giao hữu bóng đá giữa hai đội Rostock và VLC Berlin ngày 6.9.2015
Trận giao hữu giữa hai đội Rostock và VLC Berlin tại thành phố Rostock, đội VLC Berlin thắng 5 - 3
.