Tình Biển - Đình Định thể hiện

Tình Biển - Đình Định thể hiện
Đình Định thể hiện bài hát '' Tình Biển '' Trong ngày Lễ Hội Gặp Mặt Người Hải Phòng Leipzig & Halle lần thứ 4
.