Người Hải Phòng CHLB Đức Đại hội đại biểu lần thứ 2

Người Hải Phòng CHLB Đức Đại hội đại biểu lần thứ 2
Người Hải Phòng tại CHLB Đức Đại hội đại biểu toàn LB lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua vào Chủ nhật 15/09/2019 tại thủ đô Berlin.
.