Giao lưu văn nghệ tại Vân Quán - Leipzig - CHLB Đức 03/09/2017 với chủ đề : " Hà Nội Em Và Tôi "

Giao lưu văn nghệ tại Vân Quán - Leipzig - CHLB Đức 03/09/2017 với chủ đề : " Hà Nội Em Và Tôi "
Văn Quán - Một không gian văn hóa nhỏ bé và bình dị
.