Cuộc Thi Áo Dài Châu Âu 2017

Cuộc Thi Áo Dài Châu Âu 2017
Được tổ chức vào hồi 10 giờ sáng đến 24 giờ đêm tại Parkgaststätte im Agra - Park Im Dölitzer Holz 20 (Über Goethesteig) 04279 Leipzig
.